sk

Kategória

Aktuality na rok 2022

Deň Modranských pivníc

Ubytovanie s raňajkami, vstupy, doprava, sprievodca.

Vína na Radošínskych pivniciach

Ubytovanie s raňajkami, degustácia, doprava, sprievodca.

Strekovský festival vína

Ubytovanie s raňajkami, vstupy, doprava, sprievodca.

Žitavské vinice

Ubytovanie s raňajkami, degustácia, doprava, sprievodca.

Záhorie-vinice

Ubytovanie s raňajkami, degustácia, doprava, sprievodca.