sk

Cookies

 1. Spoločnosť Mária Raabová – East Slovakia Travel, Gorkého 578/15 08501 Bardejov, IČO: 46721169, DIČ: 1026943225, IČ DPH SK1026943225 užíva na tejto webovej stránke súbory cookies ktoré sú tu za účelom:
  • Merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatisticky týkajúcej sa návštevnosti a správania návštevníkov na tejto webovej stránke
  • Fungovanie webových stránok
 2. Zber cookies za účelom uvedeným v bode 1 je možné považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonných dôvodov – oprávneného záujmu.  Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu.
 3. Webové stránky je možné využívať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie štatistických údajov. Túto možnosť si viete ako užívateľ nastaviť vo svojom prehliadači. Pokiaľ máte námietku prosím pošlite ju na info@eastslovakiatravel.sk. Námietka bude spracovaná do 30 dní odo dňa priatia.
 4. Námietka proti cookies, ktoré majú funkčnú podobu, teda stránka bez nich by nefungovala správne je možné taktiež vypnúť. V tomto prípade spoločnosť nezodpovedá za plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 5. Cookies, ktoré máme na webových stránkach za účelom štatistík sú v takej podobe, ktoré nedovoľujú automaticky identifikovať užívateľa. Pre identifikáciu by bolo potrebné vynaložiť značné a odborné úsilie.
 6. Cookies sú na dobu určitú. Dobu si viete pozrieť v tabuľke nižšie. Súhlas zo zbieraním cookies viete kedykoľvek zobrať späť a to nastavením svojho internetového prehliadača.
 7. Zhromažďovanie cookies sú spracované aj tretími stranami a to:
  • Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 8. Nezabudnite že máte právo:
  • požiadať nás o informácie, ktoré o vás spracovávame
  • požiadať si o úpravu týchto údajov, prípadne obmedziť ich spracovanie
  • požiadať si o výmaz osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nespadajú do oprávneného záujmu
  • požiadať o prenos osobných údajov, pokiaľ spadajú do osobné údaje získané súhlasom
  • v prípade pochybností nás môžete kontaktovať na: info@eastslovakiatravel.sk

Aké cookies o Vás zbierame a na akú dobu?

Nutné Cookies:

Cookies našej web stránky (účel: rýchlejšie načítavanie, fungovanie web stránky) – Expirácia: Pri ukončení relácie prehliadania

Cookies našej web stránky (účel: potvrdenia zoznámenia sa s užívaním cookies) – Expirácia: Pri ukončení relácie prehliadania

Štatistické a marketingové Cookies:

Cookies tretej strany – Google Analytics – (účel: získavanie štatistických informácií) – Expirácia: Podľa nastavenia prehliadača

Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na :info@eastslovakiatravel.sk

Ďakujeme